LUCRAREA NOASTRĂ
Chemarea creștină este de a vesti Evanghelia la toți oamenii. Aceasta are ca scop mântuirea noastră a tuturor.  Înafară de vestirea verbală, suntem chemați să ne aplecăm spre nevoile celor din jur.
Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
- Evrei 13:16